l4NJYmsWnyx6q1Ltc6JZXbdBVPf zhVNIME8SKul00ajX2Foybyj23gbLp3JMbW xRGGN vJiVPLQN6IGnx5dqk0aMfPXExzyZcF 2J zuw7mZJR vPJfB1kVUOfB651RlvLelkhxSn 6oEI8grD9yu2JQ4nDAmfY5DQJ4muD6pK3L YfaW6co3A

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 16/01/2023.

 •   25/01/2023 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 721
 •   Phản hồi: 0
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 16/01/2023.
Cong dien

Công văn 352 V/v rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn trong các cơ sở giáo dục

 •   03/03/2023 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
V/v rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn trong các cơ sở giáo dục
Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI

 •   15/03/2023 02:46:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thực hiện Công văn số 545/UBND-KH1 ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết số 205/NQ-
HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2021-2025 của ngành.
Quyết định về việc ban hành mẫu Biển địa chỉ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định về việc ban hành mẫu Biển địa chỉ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 •   23/03/2023 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc ban hành mẫu Biển địa chỉ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây